Kontakt

 

Dodatkowe dane kontaktowe .

Wpłaty na konto :

Barbara Mroczkowska

60 623 Poznań

ul.Mazowiecka 53

numer 43 1090 1359 0000 0001 1285 0461