Ustawienia systemowe wg. Berta Hellingera

  CENY I WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH 

  • DOM NATURY Poznań  – ul.Mazowiecka 53

Warsztat jednodniowy .

Warsztaty prowadzę w małych grupach, co gwarantuje dobrą ,rodzinną atmosferę.

Zapraszam pięciu  aktywnych uczestników ,czyli osoby „ustawiające’ swój problem ,oraz pięciu aktywnych obserwatorów .

Aktywny uczestnik – 200 zł

Ustawienie indywidualne przy pomocy kartek -200 zł,

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie telefoniczne i przedpłata 80 zł .

Przedpłata przepada jeśli dana osoba zrezygnuje z udziału w warsztatach,  Może ją przekazać innej osobie.

Przedpłata jest zwracana, jeśli warsztaty nie odbędą się z winy organizatora. Nr. mojego konta podany jest na stronie Kontakty.

Aktywny obserwator – 50   zł płatność na miejscu .

Dla stałych bywalców nie ma opłaty .


Ważna informacja :

Aktywni uczestnicy, czyli osoby rozwiązujące swój problem, proszone są o przyniesienie, kartki z odpowiedziami na kilka poniższych pytań.

1. Problem z jakim chcemy pracować .

2. Rodzina pochodzenia: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, jeśli  z jakiejś przyczyny są ważni dla danej osoby .

3. Obecna sytuacja rodzinna: stan cywilny ,dzieci.

4.Trudne wydarzenia w rodzinie :gwałtowna, lub przedwczesna śmierć, zabójstwa, samobójstwa, poronienia, aborcje, jeśli mamy taką wiedzę. W przeciwnym przypadku nie dopytujemy się brutalnie o tak  trudne wydarzenia, chyba ,że zrobimy to delikatnie i z wyczuciem. Bez tej wiedzy też sobie poradzimy. Ważne jest ,aby nikogo nie zranić.

5. Jak chcę się czuć i czego pragnę w moim życiu .

Odpowiadamy bardzo krótko, najlepiej jednym zdaniem.Resztę, jak będzie trzeba, dopowiemy na miejscu, podczas rozmowy indywidualnej z terapeutką, przed ustawieniem.

O takie informacje na kartce proszę osoby „ustawiające się” w Poznaniu i we Wrocławiu .


DOM NATURY Wrocław – warsztat dwudniowy – odbywa się raz na dwa miesiące .
Miejsce : Centrum Szkoleniowo-Biznesowe ul.Sokolnicza 5 II piętro, Lokal 24

Organizator – BEATA HEJNOWICZ

ZGŁOSZENIA POD NUMEREM  728 345 689

Aktywny uczestnik – 300 zł 

Ustawienie indywidualne przy pomocy kartek 300 zł .

Przedpłata  100 zł najdalej na  tydzień przed warsztatami , PO TYM TERMINIE PRZYJMUJEMY UCZESTNIKÓW JEŚLI SĄ WOLNE MIEJSCA

Aktywny obserwator – 100 zł – płatne na miejscu

Przedpłata gwarantuje miejsce na warsztatach .Nr. konta podany jest w na stronie KONTAKTY . PRZEDPŁATA PRZEPADA ,JEŚLI UCZESTNIK ZREZYGNUJE Z WARSZTATÓW ,NATOMIAST JEST ZWRACANA JEŚLI WARSZTATY SĄ ODWOŁANE PRZEZ ORGANIZATORA .

Różnica w cenie pomiędzy Poznaniem, a Wrocławiem wynikają z :

-kosztów wynajmu sali

-kosztów przyjazdu  terapeutki z Poznania i jej pobytu we Wrocławiu

– kosztów pracy organizatorki

Warsztaty odbywają się w niewielkich grupach, co zapewnia  uczestnikom bliski kontakt z terapeutką i stwarza domową ,serdeczną atmosferę. W obu miastach warsztaty odbywają się w komfortowych warunkach. Podczas warsztatów, w ramach opłat, można wypić kawę ,herbatę ,soki ,wodę oraz zjeść ciasteczka.

Zapraszamy serdecznie

Barbara Mroczkowska -terapeutka

Beata Hejnowicz- organizatorka warsztatów we Wrocławiu .

Ustawieniami systemowymi wg.Berta Hellingera zajmuję się od 10 lat.

Ukończyłam podyplomową „Szkołę Terapii wg.Berta Hellingera” w Krakowie. Szkoła działa we współpracy z Family Affair – Instytutu Terapii Systemowej .Szkoła działa w oparciu o standardy DGfS (  Deutsche Gesellschaft fur Systemaufstellungen ) oraz ISCA (International Systemic Constellations Association) .Ustawień uczyłam się pod kierunkiem Heiko Hinrichs – licencjonowanego trenera DGfS oraz ISCA.

Prowadzę regularnie warsztaty ustawień w Poznaniu i we Wrocławiu.

Terminy i miejsca warsztatów znajdą Państwo w Aktualnościach .

Barbara Mroczkowska

Twórca  metody Bert Hellinger i moje z nim spotkanie podczas seminarium.

Bert Hellinger – Jeden z najwybitniejszych współczesnych terapeutów i myślicieli. Urodzony 1925 r. w Niemczech. Studiował filozofię, teologię i pedagogikę. Następnie wstąpił do katolickiego zakonu misjonarzy. W 1953 r. wyjechał na misję do RPA i przez 16 lat był proboszczem Zulusów. Towarzyszył ludziom żyjącym w tradycyjnej, klanowej społeczności, w której szacunek wobec rodziców i współplemieńców jest oczywisty. Te obserwacje wpłynęły inspirująco na utworzenie własnej metody terapeutycznej. Po powrocie z misji kształcił się w zakresie psychoterapii, poznając główne jej kierunki np.: Gestalt, psychoanalizę, terapię Erickson’a i inne.

Relacja z seminarium „Drogi miłości’ prowadzonego przez Berta Hellingera we Wrocławiu

2Miałam zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w seminarium Berta Hellingera pt „Drogi miłości” wraz z około 800 innymi sympatykami Jego niezwykłej i nadzwyczaj skutecznej metody terapeutycznej.
Jestem pod wielkim wrażeniem Jego wiedzy, kultury, erudycji, humoru ale przede wszystkim intuicji i pozytywnej energii jaką emanuje. Pomimo swoich 87 lat, jest ciągle młody umysłem i duchem. Nieustannie modyfikuje swoją metodę,nadając jej coraz bardziej duchowy wymiar. Posiada niezwykłą charyzmę i niezwykle szerokie horyzonty. Swoją metodę „ustawień” systemowych przenosi na płaszczyznę stosunków międzynarodowych i działa na rzecz ich uzdrowienia, a więć na rzecz pokoju na świecie.
Chylę przed nim głowę i dziękuję Najwyższej Sile , ze skierowała mnie na drogę miłości, którą podąża Bert Hellinger.

Barbara Mroczkowska

Ustawienia systemowe

Moja droga, jako terapeuty ustawień systemowych trwa już 10 lat . Początkowo prowadziłam ustawienia w tradycyjny, klasyczny sposób, tak jak nauczał wówczas uczeń Hellingera, Heiko Henrichs  ,w  Szkole. Ustawień Systemowych w Krakowie.

Osoby biorące udział w warsztatach:

  • Aktywni uczestnicy – to osoby pracujące z własnym problemem.
  • Aktywni obserwatorzy – to osoby, które swoją obecnością i aktywnym udziałem w ustawieniach pomagają osobie rozwiązującej problem. Należy zaznaczyć, że one również odnoszą osobiste korzyści z udziału w warsztatach, ponieważ podnoszą swoją świadomość. Często rozwiązują także swoje problemy, które w niezwykły sposób rezonują z problemami aktywnego uczestnika.

Przebieg warsztatów w wydaniu klasycznym .

Uczestnicy warsztatów siadają w kręgu. Po krótkiej medytacyjnej chwili
skupienia, zaczyna się praca. Aktywny uczestnik, zajmuje miejsce obok terapeuty i krótko relacjonuje na czym polega jego problem.

Następnie aktywny uczestnik wybiera spośród zebranych, reprezentanta siebie oraz reprezentantów osób zaangażowanych w problem np. ojca, syna, męża itp. Zadaje im pytanie „Czy zechcesz mnie reprezentować? „..lub „Czy zechcesz reprezentować mojego ojca?” Po pozytywnej odpowiedzi reprezentanci wstają i zostają ustawieni przez aktywnego uczestnika w „polu”, czyli w przestrzeni wewnątrz kręgu .

Po chwili skupienia osoby wybrane na reprezentantów zaczynają odczuwać różne emocje, odczucia w ciele, myśli. osób ,które reprezentują , pomimo ,że wcale ich nie znają. Zaczyna się „akcja”  Reprezentanci zaczynają się poruszać, idąc za wewnętrznym impulsem, nic przy tym nie mówiąc. Osoby zbliżają się do siebie, lub oddalają, patrzą na siebie, lub unikają wzroku. Terapeutą znający „mowę ciała” obserwuję daną sytuację i zaczyna rozpoznawać problem. .Po pewnym czasie każdej z osób zadaje proste pytanie   „Jak się czujesz? ” Co dalej ? Dzieją się niezwykłe rzeczy, które obserwuje terapeuta, oraz aktywny uczestnik ,czyli klient który pragnie zrozumienia i rozwiązania swojego problemu. Klient ma niezwykłą okazję popatrzeć na swoją sytuację życiową z boku ,z dystansem. Co dalej ? Niezwykła ” akcja ” rozwija się dalej. Zmieniają się nastroje i odczucia reprezentantów . Często dochodzi do bardzo pozytywnych rozwiązań np. do pojednania matki  i córki,  które były dotąd w niekorzystnych relacjach.  Ta zmiana w relacji ” dociera ” do autentycznych osób ,które  nie wiedzą o tym ,że  ich problem był rozwiązywany. Jak to możliwe , co się stało? Jakim „cudem”. Trudno to wytłumaczyć, trudno w to uwierzyć, to trzeba przeżyć.

Moje modyfikacje klasycznych ustawień .

W miarę zdobywanego przeze mnie doświadczenia coraz więcej rozumiałam , coraz intensywniej  czułam  duchowy wymiar ustawień i nabierałam coraz większego zaufania do prowadzenia mnie i wszystkich obecnych   przez Siłę Wyższą.

Postanowiłam dokonać pewnych modyfikacji .

Zaobserwowałam, że im mniej się mówi, tym lepiej. Im mniej uczestnicy wiedzą o problemie, tym wyraźniej ukazuje się obiektywna prawda, nie ma domysłów i własnych interpretacji , wyraźniejsza staje się mowa ciała, którą oczytywałam coraz trafniej .

Przed danym ustawieniem klient mówi mi, po za salą, nad czym chce pracować i wraz z nim ustalamy  wybór reprezentantów. Jest to możliwe, ponieważ pracuję w niewielkich grupach. Następnie wracamy na salę,  Klient wchodził do kręgu i kolejno wybiera reprezentantów, nie mówiąc im werbalnie, kogo reprezentują. Dotyka jedynie ich ramion przekazując energię i mentalnie przekazuje  im informację, kogo reprezentują. Ustawienia odbywają się w ciszy. Po pewnym czasie pytałam reprezentantów o ich odczucia, nie pozwałam jednak na dłuższe rozmowy pomiędzy nimi.

Przy tego rodzaju ustawieniach nie ma żadnych sugestii, a więc reprezentancie mówią jedynie o tym co czują .Nie interpretują odczuć, tylko przekazują czystą prawdę. Tymczasem dla terapeuty i klienta powoli wyłania się obraz sytuacji ..

3Naczelną ideą tej metody jest przywrócenie porządków miłości i szacunku w systemie. Tak też powinien terapeuta traktować swoich klientów – z pełnym szacunkiem, miłością i delikatnością. Równocześnie musi być bardzo zdecydowany i nie  może spełniać oczekiwania klienta. Musi podążać za prawdą, która się ukazuje dzięki ustawieniu.

Po ustawieniach klient może porozmawiać na osobności  z terapeutą, który wyjaśni mu niezrozumiałe kwestie .

Podczas warsztatów  prowadzone są  przez terapeutę medytacje  dla wszystkich uczestników .Poszerzają one ogromnie świadomość, pozwalają pozbyć się wielu problemów .

W trakcie ustawienia terapeuta mówi niewiele, ale w czasie całych  warsztatów całkiem dużo. Wyjaśnia wiele procesów, prowadzi medytacje. Nie prowadzi jednak dyskusji  i w większości  przypadków uczestnicy warsztatów nie interpretują ustawień. Dzięki ustawieniom odkryta zostaje , najistotniejsza przyczyna złego stanu rzeczy.  To jest istotą tych ustawień . Ta prawda  nie musi zostać ujawniona, a tym bardziej werbalnie przedstawiona na forum publicznym .Ona ma zadziałać ,uzdrowić ,naprawić .Czasem jednak, za zgodą klienta i dla jaśniejszego obrazu ustawienia, omawiamy pewne kwestie wspólnie z cała grupą.

 

Barbara

 

Relacja klientki:
Byłam zbyt wrażliwa, aby stawić czoła rzeczywistości. Zaczęłam od wizyty u psychiatry. Pani doktor wysłuchała i … wypisała receptę na psychotropy. Uciekłam. Potem były próby rozmów z psychologami. Było ich trzech na różnych etapach mojego życia. Tak naprawdę chodziło o to, by przychodzić na kolejne wizyty. Mój system nerwowy słabł, wysiadło trawienie i dostało się sercu. Jednak dzięki jednemu z psychologów trafiłam na Ustawienia Hellingera.

Duży szok, wielkie oczy i błysk światła w głowie. Coś zaczęło się klarować. Do pracy z pomocą systemu zraziła mnie jednak sama prowadząca. Typ kobiety-żołnierza. Podjęłam kolejne próby z kim innym. Lepiej, ale za dużo krytykanctwa.

I wreszcie na mej drodze znalazła się Basia. Pomogła mi w rozwiązaniu wielu problemów. Z Basią można pracować na wielu płaszczyznach i wieloma metodami. Spotkania z nią zawsze wnoszą coś nowego w moje życie, no i Hellinger z Basią jest zupełnie inny. Atmosfera przyjacielska, żadnego oceniania, nikt się nie boi odezwać.
W moim przypadku Hellinger sprawdza się, jako sposób na przywołanie prawdy. Nie zawsze znajduję konkretne rozwiązanie, ale zawsze widzę problem tak, jak on naprawdę wygląda. Czasem system nie pozwala drążyć, dociekać. Rządzi się swoimi zasadami. Zyskuje jednak każdy, kto bierze udział w pracy. Nie tylko klienci ze swoimi problemami, ale także aktywni obserwatorzy i to jest godne polecenia. Wszelkie emocje, które towarzyszą ustawieniom, pokazują inny świat. Pięknie uczą patrzenia i widzenia, a przede wszystkim uczą tego, że to co nas otacza, wcale nie jest takie oczywiste jak sądzimy. Z łatwością i pokorą pochylamy wtedy głowę wobec energii, których nie wolno lekceważyć. Kiedy otwierają one nasze oczy na rzeczywistość, zaczynamy rozumieć, że zupełnie niepotrzebnie męczymy się żyjąc w świecie własnych złudzeń. Tak właśnie dotarłam do miejsca, w którym odzyskuje zdrowie moje ciało, a przede wszystkim dusza. Dziękuję Basiu.

Iza S.

Sporo informacji o warsztatach ustawień wg.Hellingera znajdziecie Państwo na blogu w kategorii o podobnym tytule. Zapraszam do lektury.

 Ustawienia indywidualne z wykorzystaniem kartek.

Na ustawienia indywidualne zapraszam do Poznania w terminie do uzgodnienia, w ciągu tygodnia .

We Wrocławiu na indywidualne ustawienia nie mam czasu ,ani miejsca.

Zasadniczo polecam ustawienia na warsztatach. Obecność innych osób,które mogą stać się reprezentantami daje pełniejszy obraz sytuacji, jednak są osoby które wybierają ustawienia indywidualne i taka terapia także może być całkowicie skuteczna i wystarczalna.

Na tego typu ustawieniach, kartki z napisanym imieniem osoby, lub problemem, spełniają taką rolę, jak reprezentanci na warsztatach. Jak to możliwe, że przedmiot taki jak kartka jest w stanie zastąpić człowieka?  Klient  pisze własnoręcznie imię osoby, lub określony problem na kartce i w ten sposób „ładuje” ją swoją energią. Oczywiście  ważna jest w skupieniu wyrażona intencja uzdrowienia sytuacji, osoby ,czy problemu.

Sesje indywidualną zaczynamy od   rozmowy ,w której terapeuta zadaje kilka pytań , na które klient powinien odpowiedzieć dość  krótko ,nie „rozgadując się ” na bardzo.

Potem przechodzimy do ustawienia.

Wyjaśnię to na konkretnym przykładzie.

Klientka przyszła uzdrowić relacje z mamą i tatą.

Pisze na kartce dużymi literami MAMA .

Następnie kładzie kartkę na podłodze ,a sama staje na przeciwko kartki. Zamyka oczy ,aby się uspokoić po chwili otwiera oczy i patrzy na kartkę. Zaczynają do niej napływać emocje i myśli związane z mamą. Potem terapeuta zadaje pytania. Klientka  Ma okazję powiedzieć MAMIE co myśli i czuje , co czasem jest łatwiejsze niż w realnej sytuacji.

Następnie pisze na kartce swoje imię kładzie ją na przeciwko kartki z napisem MAMA ,a sama staje za tą kartką.

Zaczynają do niej napływać odczucia MAMY. Ma również okazję powiedzieć jako matka ,co czuje do córki.

Potem powtarza to samo z kartką z napisem Tata .

Może potem zostawić kartkę z napisem MAMA i kartkę z napisem TATA  i stawać za jedną kartką to za drugą i odczuwać ich wzajemne emocje.

Czasem za którąś z kartek może stanąć terapeuta.

Jakie problemy można rozwiązywać przy pomocy kartek .

Ustawienia na kartkach sprawdzają się  szczególnie, przy   podejmowaniu decyzji dotyczących pracy , mieszkania , miejsca zamieszkania, także problemów osobowościowych np . nieśmiałość ,lęki ,miałam też przypadek podjęcia decyzji dotyczącej dziecka (in vitro , czy adopcja), zdrowia  itp Niezwykłe było także uzdrawianie relacji z Bogiem , jakie dane mi było wraz z klientką przeżyć i wiele wiele innych sytuacji. Można także uzdrawiać relacje międzyludzkie, jeśli dotyczą niewielu osób. W przypadku relacji rodzinnych, w których zaangażowanych jest więcej osób zdecydowanie polecam ustawienia na warsztatach.

Czy każdy klient może skorzystać z ustawień na kartkach?

Tak ,ale jest pewien warunek. Klient musi być wrażliwy i  ” czujący” , ale równocześnie musi umieć się zdystansować do siebie, gdy staje jako inna osoba, zaangażowana w jego problem .W większości przypadków to się udaje, ale czasami klientom trudno jest zachować obiektywizm, gdy stają nad kartką reprezentującą inną osobę. Widzą tą osobę   przez pryzmat swojego „ja” , według swojego wyobrażenia o niej.

Staram się wówczas pomóc ustawiając się jako ta osoba.

Zapraszam serdecznie

Barbara .

Koszt ustawień na kartkach jest taki sam jak ustawienie na warsztatach i wynosi 200  zł w Poznaniu i 300 zł we Wrocławiu.  Czas trwania około 1,5 do 2,5 godziny.