Ustawienia systemowe wg. Berta Hellingera

 CENY I WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH 

  • DOM NATURY POZNAŃ   – ul.Mazowiecka 53

Warsztat jednodniowy w soboty raz lub dwa razy w miesiącu.

Warsztaty prowadzę w małych grupach, co gwarantuje dobrą, rodzinną atmosferę.

Jednego dnia przeprowadzam  5 ustawień.

Koszty uczestnictwa w warsztatach :

Aktywny uczestnik- osoba pracująca z własnym problemem   – 200 zł.

Aktywny obserwator – 50 zł – dla osób które są na moich warsztatach po raz pierwszy .

Osoby które już korzystały z moich warsztatów, są zaproszone gratisowo. Proszę jednak zawsze o zgłoszenie telefoniczna.

Warunkiem uczestnictwa jest rozmowa telefoniczna pod numerem 606 303 614  i przedpłata 80 zł .dla osób które są u mnie po raz pierwszy.

Przedpłaty proszę dokonywać jak najprędzej ,najdalej na 10 dni przed warsztatami, bo to ona gwarantuje miejsce, a liczba miejsc jest ograniczona.

Przedpłata przepada,  jeśli dana osoba zrezygnuje z udziału w warsztatach, może ją  jednak przekazać innej osobie.

Przedpłata jest zwracana, jeśli warsztaty nie odbędą się z winy organizatora. Nr. mojego konta podany jest na stronie Kontakty

 INDYWIDUALNE SESJE USTAWIEŃ WG,HELLINGERA  OPISANE SĄ NA KOŃCU TEJ STRONY .

KOSZT TAKIEJ SESJI INDYWIDUALNEJ JEST TAKI SAM JAK NA WARSZTATACH GRUPOWYCH I WYNOSI 200 ZŁ.

INDYWIDUALNE SESJE PROWADZĘ TYLKO W POZNANIU.

——————————————————————————————————————–

DOM NATURY WROCŁAW

Warsztat dwudniowy- sobota, niedziela.

Centrum Szkoleniowo -Biznesowe

ul.Sokolnicza 5 ii piętro, lokal 24

Koszty uczestnictwa warsztatach:

Aktywny uczestnik – 300 zł

Przedpłata -100 zł na konto podane w Kontaktach

Aktywny obserwator- 100 zł

Płatne na miejscu

Wyższe koszty we Wrocławiu wynikają z :

  • kosztów wynajmu sali
  • kosztów podróży i pobytu terapeutki
  • kosztów organizatora

__________________________________________________________________

 

WAŻNA INFORMACJA DLA AKTYWNYCH UCZESTNIKÓW  WSZYSTKICH WARSZTATÓW, ORAZ NA WSZYSTKICH SESJACH INDYWIDUALNYCH .

Aktywni uczestnicy, czyli osoby rozwiązujące swój problem, proszone są o przyniesienie, kartki ,najlepiej podwójnej formatu A-4 z odpowiedziami na poniższe pytania.

1.Imię  i nazwisko, lub tylko pierwsza litera,data warsztatów, może być data urodzenia numer telefonu .

2. Z jakim  problem  chcę  pracować .

3. Rodzina pochodzenia: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie i inne osoby,  jeśli  z jakiejś przyczyny są ważni dla danej osoby .

4. Obecna sytuacja rodzinna: stan cywilny ,dzieci.

5.Trudne wydarzenia w rodzinie :gwałtowna, lub przedwczesna śmierć, zabójstwa, samobójstwa, poronienia, aborcje, jeśli mamy taką wiedzę. W przeciwnym przypadku nie dopytujemy się brutalnie o tak  trudne wydarzenia, chyba, że zrobimy to delikatnie i z wyczuciem. Bez tej wiedzy też sobie poradzimy. Ważne jest, aby nikogo nie zranić.

6. Jak chcę się czuć i czego pragnę w moim życiu ?

Odpowiadamy  krótko i treściwie . Resztę, jak będzie trzeba, dopowiemy na miejscu, podczas rozmowy indywidualnej z terapeutką, przed ustawieniami .

Warsztaty odbywają się w niewielkich grupach, co zapewnia  uczestnikom bliski kontakt z terapeutką i stwarza domową, serdeczną atmosferę. Warsztaty  odbywają się w komfortowych warunkach. Podczas warsztatów, w ramach opłat, można wypić kawę herbatę ,soki wodę oraz zjeść ciasteczka.

————————————————————————————————————

Ustawieniami systemowymi wg.Berta Hellingera zajmuję się od 10 lat.

Ukończyłam podyplomową „Szkołę Terapii wg.Berta Hellingera” w Krakowie. Szkoła -działa we współpracy z Family Affair – Instytutu Terapii Systemowej. Szkoła działa w oparciu o standardy DGfS (  Deutsche Gesellschaft fur Systemaufstellungen ) oraz ISCA (International Systemic Constellations Association) .Ustawień uczyłam się pod kierunkiem Heiko Hinrichs – licencjonowanego trenera DGfS oraz ISCA.

Prowadzę regularnie warsztaty ustawień w Poznaniu i we Wrocławiu.

Terminy i miejsca warsztatów znajdą Państwo w Aktualnościach .

———————————————————————————————-

Twórca  metody Bert Hellinger i moje z nim spotkanie podczas seminarium.

Bert Hellinger – Jeden z najwybitniejszych współczesnych terapeutów i myślicieli. Urodzony 1925 r. w Niemczech. Studiował filozofię, teologię i pedagogikę. Następnie wstąpił do katolickiego zakonu misjonarzy. W 1953 r. wyjechał na misję do RPA i przez 16 lat był proboszczem Zulusów. Towarzyszył ludziom żyjącym w tradycyjnej, klanowej społeczności, w której szacunek wobec rodziców i współplemieńców jest oczywisty. Te obserwacje wpłynęły inspirująco na utworzenie własnej metody terapeutycznej. Po powrocie z misji kształcił się w zakresie psychoterapii, poznając główne jej kierunki np.: Gestalt, psychoanalizę, terapię Erickson’a i inne.

———————————————————————————————-

Relacja z seminarium „Drogi miłości’ prowadzonego przez Berta Hellingera we Wrocławiu

2Miałam zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w seminarium Berta Hellingera pt „Drogi miłości” wraz z około 800 innymi sympatykami Jego niezwykłej i nadzwyczaj skutecznej metody terapeutycznej.
Jestem pod wielkim wrażeniem Jego wiedzy, kultury, erudycji, humoru, ale przede wszystkim intuicji i pozytywnej energii jaką emanuje.  Bert Hellinger nieustannie modyfikuje swoją metodę, nadając jej coraz bardziej duchowy wymiar. Posiada niezwykłą charyzmę i niezwykle szerokie horyzonty. Swoją metodę „ustawień” systemowych przenosi na płaszczyznę stosunków międzynarodowych i działa na rzecz ich uzdrowienia, a więc na rzecz pokoju na świecie.
Chylę przed nim głowę i dziękuję Najwyższej Sile , ze skierowała mnie na drogę miłości, którą podąża Bert Hellinger.

Barbara Mroczkowska

19. 09 , 2019 roku Bert Hellinger odszedł do Światła.

B.M.

———————————————————————————————–

Ustawienia systemowe

Moja droga, jako terapeuty ustawień systemowych trwa już 10 lat . Początkowo prowadziłam ustawienia w tradycyjny, klasyczny sposób, tak jak nauczał wówczas uczeń Hellingera, Heiko Henrichs  ,w  Szkole. Ustawień Systemowych w Krakowie.

Przez dziesięć lat pracy z Ustawieniami wypracowałam swoją własną metodę, zgodną z kierunkiem jaki poleca twórca metody Bert Hellinger .

Ustawienia są terapią duchową, a co za tym idzie – intuicyjną . Potrzeba coraz mniej przekazów werbalnych, ustawienia odbywają się przy użyciu niewielu słów, a czasem  w zupełnej ciszy,

Osoby biorące udział w warsztatach.

  • Aktywni uczestnicy – to osoby pracujące z własnym problemem.
  • Aktywni obserwatorzy – to osoby, które swoją obecnością i aktywnym udziałem w ustawieniach pomagają osobie rozwiązującej problem. Należy zaznaczyć, że one również odnoszą osobiste korzyści z udziału w warsztatach, ponieważ podnoszą swoją świadomość. Często rozwiązują także swoje problemy, które w niezwykły sposób rezonują z problemami aktywnego uczestnika.

Moje modyfikacje Ustawień, zgodne z kierunkiem polecanym przez Berta Hellingera

W miarę zdobywanego przeze mnie doświadczenia coraz więcej rozumiałam, coraz intensywniej  czułam  duchowy wymiar ustawień i nabierałam coraz większego zaufania do prowadzenia mnie i wszystkich obecnych   przez Siłę Wyższą.

Zaobserwowałam, że im mniej się mówi, tym lepiej. Im mniej uczestnicy wiedzą o problemie, tym wyraźniej ukazuje się obiektywna prawda, nie ma domysłów i własnych interpretacji, wyraźniejsza staje się mowa ciała, którą oczytywałam coraz trafniej .

Przed danym ustawieniem klient mówi mi, po za salą, nad czym chce pracować i wraz z nim ustalamy  wybór reprezentantów. Jest to możliwe, ponieważ pracuję w niewielkich grupach. Następnie wracamy na salę,  Klient wchodził do kręgu i kolejno wybiera reprezentantów, nie mówiąc im werbalnie, kogo reprezentują. Dotyka jedynie ich ramion przekazując energię i mentalnie przekazuje  im informację, kogo reprezentują. Ustawienia odbywają się w ciszy. Po pewnym czasie pytałam reprezentantów o ich odczucia, nie pozwałam jednak na dłuższe rozmowy pomiędzy nimi. Czasem jednak,  może się zdarzyć, że jest potrzeba dialogu pomiędzy reprezentantami –  spontanicznego, lub sugerowanego przeze mnie. Terapeuta intuicyjnie wyczuwa jaką formę mają mieć ustawienia, aby były skuteczne i prowadziły do pozytywnych rozwiązań problemu.

Przy tego rodzaju ustawieniach nie ma żadnych sugestii, a więc reprezentancie mówią jedynie o tym co czują .Nie interpretują odczuć, tylko przekazują czystą prawdę. Tymczasem dla terapeuty i klienta powoli wyłania się obraz sytuacji ..

3Naczelną ideą tej metody jest przywrócenie porządków miłości i szacunku w systemie. Tak też powinien terapeuta traktować swoich klientów – z pełnym szacunkiem, miłością i delikatnością. Równocześnie musi być bardzo zdecydowany i nie  może spełniać oczekiwania klienta. Musi podążać za prawdą, która się ukazuje dzięki ustawieniu.

Po ustawieniach klient może porozmawiać na osobności  z terapeutą, który wyjaśni mu niezrozumiałe kwestie .

Podczas warsztatów  prowadzone są  przez terapeutę medytacje  dla wszystkich uczestników .Poszerzają one ogromnie świadomość, pozwalają pozbyć się wielu problemów .

W trakcie ustawienia terapeuta mówi niewiele, ale w czasie całych  warsztatów całkiem dużo. Wyjaśnia wiele procesów, prowadzi medytacje. Nie prowadzi jednak dyskusji  i w większości  przypadków uczestnicy warsztatów nie interpretują ustawień. Dzięki ustawieniom odkryta zostaje  najistotniejsza przyczyna złego stanu rzeczy.  To jest istotą tych ustawień  Ta prawda  nie musi zostać ujawniona, a tym bardziej werbalnie przedstawiona na forum publicznym .Ona ma zadziałać ,uzdrowić, naprawić .Czasem jednak, za zgodą klienta i dla jaśniejszego obrazu ustawienia, omawiamy pewne kwestie wspólnie z cała grupą.

Ustawienia są bardzo duchową terapią, a więc skupienie i cisza to ważne elementy dla dobrego przeprowadzenia terapii. Podczas i pomiędzy stawieniami mówimy tylko wtedy, gdy zada nam pytanie terapeuta. Odpowiadamy krótkimi zdaniami .Po ustawieniach nie komentujemy ustawień, ponieważ „rozprasza to energię” i zaciera właściwy obraz ustawienia.

Dla komfortu uczestników, oraz dla siebie jako terapeuty wprowadzam dalsze modyfikacje .Za uczestnictwo w warsztatach płacimy po przyjściu na początku warsztatów.  Podczas rozmowy z klientem przed jego ustawieniem i czasem po, uczestnicy warsztatów proszeni są o spokój i ciszę. Zapewnia to relaksacyjna muzyka. . W przerwach na kawę czy herbatę możemy rozmawiać. Pod koniec warsztatów odbywa się medytacja, zakończona wspólnym pożegnaniem w kręgu.  Potem już nie rozmawiamy, tylko w ciszy ubieramy się i opuszczamy miejsce w których odbywały się warsztaty .Polecam pozostać  w skupieniu przez dłuższy czas . Rozmawiać i wymieniać telefony  możemy poza budynkiem.

.

Zasadniczo wszystko zostaje wyjaśnione podczas warsztatów i nie ma potrzeby na dodatkowe rozmowy, jednak w  przepadku, gdy ktoś ma potrzebę dłużej  porozmawiać z terapeutą umawia się telefoniczne na sesje indywidualną. Dotyczy to tylko uczestników  ustawień w Poznaniu. We Wrocławiu sesji indywidualnych nie prowadzę. Osoby z Wrocławia mogą do mnie zatelefonować na krótką darmową rozmowę. Mogą też umówić się na sesje przez telefon .Koszt takiej sesji trwającej około 40 minut to 80 zł. Oczywiście osoby z Wrocławia mogą przyjechać do Poznania na sesje indywidualną w ciągu tygodnia, lub w soboty w które nie prowadzę warsztatów.

Zapraszam na mój blog ,w którym jest wile wpisów dotyczących ustawień w Kategorii Ustawienia wg.Hellingera

Barbara

——————————————————————————————————————–

Relacja klientki:
Byłam zbyt wrażliwa, aby stawić czoła rzeczywistości. Zaczęłam od wizyty u psychiatry. Pani doktor wysłuchała i … wypisała receptę na psychotropy. Uciekłam. Potem były próby rozmów z psychologami. Było ich trzech na różnych etapach mojego życia. Tak naprawdę chodziło o to, by przychodzić na kolejne wizyty. Mój system nerwowy słabł, wysiadło trawienie i dostało się sercu. Jednak dzięki jednemu z psychologów trafiłam na Ustawienia Hellingera.

Duży szok, wielkie oczy i błysk światła w głowie. Coś zaczęło się klarować. Do pracy z pomocą systemu zraziła mnie jednak sama prowadząca. Typ kobiety-żołnierza. Podjęłam kolejne próby z kim innym. Lepiej, ale za dużo krytykanctwa.

I wreszcie na mej drodze znalazła się Basia. Pomogła mi w rozwiązaniu wielu problemów. Z Basią można pracować na wielu płaszczyznach i wieloma metodami. Spotkania z nią zawsze wnoszą coś nowego w moje życie, no i Hellinger z Basią jest zupełnie inny. Atmosfera przyjacielska, żadnego oceniania, nikt się nie boi odezwać.
W moim przypadku Hellinger sprawdza się, jako sposób na przywołanie prawdy. Nie zawsze znajduję konkretne rozwiązanie, ale zawsze widzę problem tak, jak on naprawdę wygląda. Czasem system nie pozwala drążyć, dociekać. Rządzi się swoimi zasadami. Zyskuje jednak każdy, kto bierze udział w pracy. Nie tylko klienci ze swoimi problemami, ale także aktywni obserwatorzy i to jest godne polecenia. Wszelkie emocje, które towarzyszą ustawieniom, pokazują inny świat. Pięknie uczą patrzenia i widzenia, a przede wszystkim uczą tego, że to co nas otacza, wcale nie jest takie oczywiste jak sądzimy. Z łatwością i pokorą pochylamy wtedy głowę wobec energii, których nie wolno lekceważyć. Kiedy otwierają one nasze oczy na rzeczywistość, zaczynamy rozumieć, że zupełnie niepotrzebnie męczymy się żyjąc w świecie własnych złudzeń. Tak właśnie dotarłam do miejsca, w którym odzyskuje zdrowie moje ciało, a przede wszystkim dusza. Dziękuję Basiu.

Iza S.

—————————————————————————————————————

Sporo informacji o warsztatach ustawień wg.Hellingera znajdziecie Państwo na blogu w kategorii o podobnym tytule. Zapraszam do lektury.

—————————————————————————————————————–

 Ustawienia indywidualne z wykorzystaniem kartek.

Na ustawienia indywidualne zapraszam do Poznania w terminie do uzgodnienia, w ciągu tygodnia .

We Wrocławiu na indywidualne ustawienia nie mam czasu ,ani miejsca.

Zasadniczo polecam ustawienia na warsztatach. Obecność innych osób,które mogą stać się reprezentantami daje pełniejszy obraz sytuacji.  Siadając grupowo w kręgu i wyrażając wspólną intencję uzdrowienia wszystkich problemów, tworzymy przestrzeń zwaną polem morfogenetycznym, które pozwala na niezwykły przepływ  energii, oraz informacji .

Istnieje jednak  możliwość ustawień indywidualnych. Ja korzystam na takich ustawieniach z kartek.

KLIENT PRZYNOSI KARTKĘ FORMATU A-4 Z ODPOWIEDZIAMI NA WYMIENIONE NA POCZĄTKU STRONY PYTANIA.

Na tego typu ustawieniach, klient  pisze własnoręcznie imię osoby, lub pojęcie np. „poczucie winy”  na kartce i w ten sposób „ładuje” ją swoją energią. Oczywiście  ważna jest w skupieniu wyrażona intencja uzdrowienia sytuacji, osoby ,czy problemu.

Sesje indywidualną zaczynamy od   rozmowy, w której terapeuta zadaje kilka pytań,  na które klient powinien odpowiedzieć dość  krótko ,nie „rozgadując się ” na bardzo.

Potem przechodzimy do ustawienia.

Wyjaśnię to na konkretnym przykładzie.

Klientka przyszła uzdrowić relacje z mamą i tatą.

Pisze na kartce dużymi literami MAMA .

Następnie kładzie kartkę na podłodze, a sama staje na przeciwko kartki. Zamyka oczy aby się uspokoić po chwili otwiera oczy i patrzy na kartkę. Zaczynają do niej napływać emocje i myśli związane z mamą.  Klientka  Ma okazję powiedzieć MAMIE co myśli i czuje,  co czasem jest łatwiejsze niż w realnej sytuacji.

Następnie pisze na kartce swoje imię i kładzie ją na przeciwko kartki z napisem MAMA a sama staje za tą kartką.

Zaczynają do niej napływać odczucia MAMY. Ma również okazję powiedzieć jako matka, co czuje do córki.

Potem powtarza to samo z kartką z napisem TATA.

Może potem zostawić kartkę z napisem MAMA i kartkę z napisem TATA  i stawać za jedną kartką to za drugą i odczuwać ich wzajemne emocje.

Jakie problemy można rozwiązywać przy pomocy kartek .

 

Ustawienia na kartkach sprawdzają się  szczególnie, przy   podejmowaniu decyzji dotyczących pracy, mieszkania, miejsca zamieszkania, także problemów osobowościowych np . nieśmiałość, lęki ,miałam też przypadek podjęcia decyzji dotyczącej dziecka (in vitro , czy adopcja), zdrowia  itp Niezwykłe było także uzdrawianie relacji z Bogiem , jakie dane mi było wraz z klientką przeżyć i wiele wiele innych sytuacji. Można także uzdrawiać relacje międzyludzkie, jeśli dotyczą niewielu osób. W przypadku relacji rodzinnych, w których zaangażowanych jest więcej osób zdecydowanie polecam ustawienia na warsztatach.

Czy każdy klient może skorzystać z ustawień na kartkach?

Tak, ale jest pewien warunek. Klient musi być wrażliwy i  ” czujący” , ale równocześnie musi umieć się zdystansować do siebie, gdy staje jako inna osoba, zaangażowana w jego problem .W większości przypadków to się udaje, ale czasami klientom trudno jest zachować obiektywizm, gdy stają nad kartką reprezentującą inną osobę. Widzą tą osobę   przez pryzmat swojego „ja” , według swojego wyobrażenia o niej.

Koszt ustawień na kartkach jest taki sam jak ustawienie na warsztatach i wynosi 200  zł .   Czas trwania około 1,5 do 2 godzin.

We Wrocławiu nie prowadzę żadnych sesji indywidualnych.

Zapraszam do Poznania.

Barbara Mroczkowska